Sådan får du fradrag for udvendigt malerarbejde

Det udvendige malerarbejde, som er fradragsberettiget, er eksempelvis maling af døre og vinduer samt maling af ydervægge. Udvendigt malerarbejde på tag gælder ikke med under ordningen.

(kilde: www.skat.dk)

 1. Husk regningen
  Du skal bruge regningen til at regne fradraget ud og gemme som dokumentation af arbejdet.
  Arbejdslønnen skal være opgjort separat på regningen.
 2. Gå ind på skat.dk
  Find ”Håndværkerfradrag (servicefradrag)”, hvor du kan indtaste dine udgifter.
  Brug regningen som dokumentation for arbejdet.
 3. Færdig
  Når du får din årsopgørelse fra SKAT, så er udgiften til arbejdslønnen fratrukket det beløb, du betaler skat af.

 

I 2021 er håndværkerfradraget mere end fordoblet.

Loftet for fradrag for håndværksydelser hæves fra 12.800 kr. til 25.000 kr. pr. person. Ægtefæller (og samlevere med fælles økonomi) har ret til hvert sit fradrag – dog ikke for den samme udgift – og kan derfor i 2021 tilsammen opnå fradrag for 50.000 kr. Det er uden betydning, hvem af dem der betaler regningerne. Det er fortsat kun arbejdslønnen inklusive moms, der berettiger til håndværkerfradrag.

Brug for hjælp til dit næste projekt? Ring til os!
75 89 79 01